Jak u nás probíhá oprava

1. Objednáte opravu

Objednávku opravy můžete provést přes webový formulář na našich stránkách, telefonicky a nebo i osobně na prodejně v okamžiku odevzdání telefonu do opravy. V případě internetové objednávky přes náš webový formulář vyčkejte na potvrzení objednávky. V případě, kdy budete telefon do servisu zasílat, je nutné vyplnění tohoto formuláře vždy.

Co se může stát:

- Nebudeme mít potřebné díly skladem. V tomto případě se s Vámi co nejdříve spojí náš pracovník a dle dostupnosti dílu u našich dodavatelů navrhne vhodný termín opravy.

- Budeme požadovat zálohu. Zejména v případě kdy objednáte opravu zařízení které je starší či méně známé značky a potřebujete mít zařízení do doby než dorazí potřebné díly u sebe , můžeme požadovat před objednáním dílu zálohu. V takovém případě je nejlepší dorazit s přístrojem k nám na prodejnu, kde naši pracovníci zařízení zkontrolují a prověří rozsah a správnost objednávky.


2. Předáte přístroj do opravy

Před předáním či zasláním zařízení je vhodné telefon nabít a odstranit úvodní heslo, protože každé zařízení je po opravě nutné otestovat. Pokud to není možné z důvodu poškození přístroje můžete jej uvést do objednávkového formuláře či při předání obsluze na prodejně. Na přání je možné samozřejmě provést opravu bez jakéhokoliv ověření funkčnosti, ovšem na riziko zákazníka.

Pokud zařízení přinesete osobně můžete jej v pracovní době předat do opravy na naší prodejně v Táboritské ulici 8, Praha 3. Při přijetí dostanete vždy kartičku s číslem, kterou se následně prokážete při převzetí opraveného telefonu. Pokud jej budete zasílat poštou, stačí telefon pečlivě zabalit a do balíku či na něj uvést číslo objednávky, kterou jste získali při potvrzení vaší objednávky SMS a e-mailem. (například 770123456)


Adresa pro zaslání je:

Nexus Communications s.r.o.

Táboriská 611/8

130 00 Praha 3


Co se může stát:

- Pokud je vaše zařízení zasažené kapalinou (a nebo máte i jen podezření) nepokoušejte se přístroj nabíjet nebo jej sušit, ale co nejdříve jej přineste k nám do servisu.

- Na přijmu bude zjištěn jiný (větší) rozsah poškození. V tomto případě je možné že dojde k navýšení ceny či prodloužení doby opravy z důvodu objednání potřebných náhradních dílů.


3. Doba opravy

Doba provedení samotné opravy v běžném režimu se obvykle pohybuje v rozmezí od několika hodin do několika dnů, podle aktuální vytíženosti našich techniků. Bližší informace Vám sdělí při přijmu na prodejně náš pracovník. V případě, že potřebujete mít zařízení opravené v co možná nejkratším možném termínu (60 - 150 minut), je možné provést opravu v expresním režimu. V tomto případě se naši technici budou opravě vašeho zařízení věnovat ihned po jeho doručení na prodejnu. Tato služba je však zpoplatněna částkou 200,- Kč.


Co se může stát:

- V průběhu opravy se může stát že technik zjistí větší rozsah poškození a nebo (výjimečně) dodaný díl neodpovídá potřebným standardům a je potřeba jej u dodavatele nechat vyměnit. V těchto případech vás budeme neprodleně kontaktovat.

- Budeme nuceni v průběhu opravy (například z důvodu kalibrace) Přehrát software a nebo uvést telefon do továrního nastavení. K této situaci dochází dnes již velmi zřídka, avšak pro jistotu vždy doporučujeme data v přístroji před předáním do servisu zálohovat. Naši technici vás samozřejmě vždy budou před započetím informovat, popřípadě domluví jiný postup.

- Budete chtít opravu předčasně ukončit. V tomto případě hradíte pouze manipulační poplatek spjatý s prací našich techniků a to 100,- kč u běžných oprav a 300,- kč u telefonů poškozených oxidací.


4. Převzetí opraveného přístroje

Ihned po dokončení opravy je Vám zaslána potvrzovací SMS a také e-mail. Pokud si půjdete telefon vyzvednout osobně na prodejně, stačí vám zakázková kartička či autentická SMS zpráva v mobilním telefonu. Pokud jste telefon k nám zaslali,odesíláme zakázky cca 2x-3x do měsíce . (závisí na počtu dokončených zakázek, určených k odeslání).