Výměna samostatného sklíčka

1) O co jde?
V dnešní době je většina telefonů na trhu vybavena LCD (OLED) displejem a dotykovou vrstvou, který je vyráběn jako jeden "nerozebíratelný" slepený modul. Příkladem je většina modelů Samsung řady Galaxy S, Galaxy S mini nebo značky LG G3, G4, G5 atd. Můžeme tedy obecně říci, že drtivá většina telefonů má dnes již LCD panel v jednom slepeném modulu. Tato technologie výroby LCD, se někdy nepřesně nazývá souhrnně jako OGS (One Glass Solution). U výrobců se můžeme setkávat s označením displejů jako (in cell, G+F , G+G nebo již zmíněné OGS) = jsou různé typy a konstrukcí panelů.)
U těchto modulů, je dle pravidel každého výrobce, i při sebemenším poškození, nutné vyměnit celý displejový modul, který zpravidla nebývá nejlevnější. Výměna samostatného sklíčka nebo dotykové plochy je tedy nestandardní alternativa v případě, že došlo k poškození pouze předního skla či dotyku (70-80% případů), a zákazník nechce ivestovat do výměny celého kompletního displeje.
2) Naše nabídka a možnosti
Naše společnost vlastní a používá kompletní dílenské vybavení, pro výměnu samostatného krycího skla displeje nebo dotykové plochy. Můžeme opravit jakýkoli na trhu dostupný zobrazovací panel, a to jak LCD tak OLED/AMOLED.
Zde je však důležité upozornit, že né vždy je cena výše uvedené opravy rentabilní. Pokud kompletní LCD panel stojí s výměnou 1500,-, je výměna jen samostatného dotyku za 1200,- nerentabilní anebo nerealizovatelná, protože  zejména pro levnější modely telefonů nejsou na trhu dostupné odpovídající náhradní díly.
 V některých případech, třeba u Telefonů HTC nebo HUAWEI , je při větším poškození skla velmi náročné oddělit LCD panel od rámu telefonu bez jeho poškození, a proto v praxi raději přistupujeme k výměně celého panelu.

3) Technický postup a základní pojmy
Celý proces je v zásadě jednoduchý. Po úspěšném vyjmutí displejového modulu z přístroje, je  v první řadě nutné separovat (rozlepit) poškozený modul, na samotný LCD displej a sklo s dotykovou vrstvou. (u OGS displejů, většiny AMOLED displejů, displejů pro iPhone nebo třeba u LG G4 se mění pouze krycí sklo). Po očištění je na displej naneseno speciální lepidlo, přilepen/nalisován nový dotyk, za použití vakuového laminátoru (OCA) anebo UV lampou (LOCA). V některých případech je nutné ještě dolepit rám, prachovky atp. Poté již stačí takto refubrishovaný displejový modul nainstalovat zpět do přístroje.
Separace
Je odborné „rozříznutí“ zobrazovacího panelu tak, aby bylo možné vyměnit pouze poškozenou část. Toto se provádí za stálé a přesné teploty na speciálním předehřevu. I když se jedná v podstatě o nejjednodušší část procesu, tak v případě „domácí“ opravy, většina takových pokusů o výměnu dotykového skla v této části končí, kvůli poškození zobrazovací části.
Mnohdy bývá náročnější odstranění zbytků lepidel, protože každý výrobce používá jiná složení,a je někdy vcelku náročné a pracné, připravit zbylý displejový modul ke kompletaci s novým dotykem.
Lepení displejů aneb LOCA vs. OCA
LOCA (Liqud optical clear adhesive) je v podstatě tekuté lepidlo, obvykle tvrzené UV světlem. Používá se převážně u AMOLED displejů (většina modelů Samsung), a z obou výše jmenovaných lepení má o něco lepší mechanické vlastnosti.
OCA optical clear adhesive, jsou speciální lepící folie, které se dnes používají stále více. Jejich výhoda je menší časová náročnost při hromadném zpracování/lisování.
Standardně se používají právě u LCD displejů (Apple iPhone, LG G3-G4, SONY série Z a dalších). Na rozdíl od obecného přesvědčení, nelze v žádném případě použít OCA samolepky pro „domácí“ výměnu, protože jejich aplikace vyžaduje použití technologie v řádu tisíců dolarů, ať už vám bude kdokoliv tvrdit cokoli (výsledky podobných pokusů jsme viděly spousty).  Někteří technici nazývají tento proces také „suchá cesta“,  tedy podlepení bez použití tekutého lepidla.

4) Kvalita opravy
I když jsou k dostání i od poměrně renomovaných čínských prodejců skla a dotykové plochy s kvalitou "originál", žádné originální sklíčko samozřejmě na trhu není (pokud tedy servis nepoužije sklo sundané přímo z rozbitého displeje. Pak se ale jedná o použitý díl).
Kvalita našich skel je srovnatelná s originálem, a i po dlouhodobém používání naši zákazníci nezaznamenali výraznější opotřebení, či jiné vady. Samotná kvalita opravy je však servis od servisu velmi různorodá, protože nejvíce záleží na tom, jak moc zkušený technik či servis tuto výměnu provádí. Obecně se dá říci, že i když samostatná výměna skla nebo dotykové plochy v běžných dílenských podmínkách nikdy nedosáhne kvality, a přesně stejných parametrů, které má LCD modul při tovární výrobě. Pokud je oprava provedena precizně, zákazník většinou rozdíl nepozná.

5) Úspěšnost
Tedy procento poškozených zobrazovacích panelů, jenž je možné tzv. refubrishovat, se podle typu pohybuje mezi 85-98% (velmi záleží na rozsahu poškození). Velké profesionální provozy (většinou v zahraničí), mají úspěšnost nižší, a to kolem 70-80% - ptáte se jak je to možné? Ačkoli display po pádu zobrazuje, a funguje i dotyková vrstva, tak to neznamená, že je zobrazovací panel a senzorová ITO vrstva ve stavu, který zaručuje po výměně skla další bezproblémový provoz. V běžném dílenském provozu se klade důraz spíše na úspěšnost, tedy hlavně uspokojení zákazníka, který požaduje levnější variantu opravy. V případě větších provozů, které refubriushované displeje produkují, je na prvním místě kvalita výsledného produktu, a proto je odmítnuta až třetina panelů již na vstupu, aby se předešlo možnosti výroby "zmetků".

6) Záruka
Naše společnosti poskytuje na opravu záruku dle zákona. Je nutné si uvědomit, že záruka se vztahuje POUZE na měněný díl, a s ním související práce. Nevzniká nová záruka na již poškozené díly, které nebyly měněny! V případě výměny dotykové plochy ručí naše společnost za funkčnost dotyku, a také za kvalitu provedení (slepení) dílů. Nevzniká však nová záruka na LCD displej ani zbytek přístroje, který byl zcela zjevně v předchozí době vystaven neadekvátnímu mechanickému rázu či tlaku.

7) Cena výměny
V našem servisu se cena výměny samotného skla nebo dotyku pohybuje od 800 do 1800,- za výměnu (mluvíme o ceně za práci, bez dílu). V našem ceníku , máme aktuálně u každého modelu uvedenou cenu kompletní opravy, tedy včetně potřebných dílů.   Záleží přesně na typu telefonu a požadovaném typu výměny. Důrazně varujeme před "DOMÁCÍ" výměnou sklíčka bez použití speciálního vybavení.  I když někdy s pomocí fénu nebo horkovzdušné pistole, s trochou cviku,  hlavně u některých starších modelů, a za cenu přiměřeného poškození (špatně fungující dotyková plocha nebo zahnědlé spálené fleky na displeji ), lze opravdu uspět a sklo vyměnit. Smutnou skutečnosti bohužel zůstává, že nejčastější důvod výměny kompletního LCD modulu, je jeho zničení zákazníkem při pokusu o zcela neodbornou výměnu!

8) Jak dlouho oprava trvá?
Po zhlednutí některých videí na youtube by se dalo dojít k názoru, že „určitě ne více jak 20 minut“, opak je pravdou. Kvalitní výměna včetně optimálního vytvrzení použitých lepidel může trvat i déle jak 2-3 hodiny, a tedy je v podstatě nemožné provést výměnu skla/dotyku na počkání. U nás máte obvykle telefon opravený v běžném režimu do týdne, expresně do druhého dne nebo ten samý den, pokud jej přinesete dopoledne. Pravdou je, že se dá každá výměna "urychlit", ale je to vždy na úkor výsledné kvality výměny (např. zvýšením teploty při separaci až k hranici kdy může dojít ke zničení LCD.

9) Na Závěr
Technologie výměny pouze určitých komponentů zobrazovacích panelů je dnes velice rozšířená a v současné době ji již podporují v určité míře dokonce i samotní výrobci mobilních zařízení (např. Apple). Bohužel zejména v běžné dílenské praxi je výsledná kvalita velmi rozporuplná (nevhodně použitá technologie - např. u starších samsungů použití OCA samolepek, dále pak snaha o 100% úspěšnost bez ohledu na stav dodaného zobrazovacího modulu), a mnohdy značně nekvalitní, díky používání extrémě levných druhovýrobových skel a dotyků. Například sklo na notorický známý telefon Galaxy S6 je možné pořídít od jednoho do dvaceti dolarů.

Je možné, že jste jinde byli spokojeni, ale u nás, budete nadšeni!


mynameisdesign.com