Záruka a kvalita

Záruka na opravy.

Naše společnost poskytuje na veškeré opravy prováděné našimi techniky plnou záruku 3 roky. Záruka se vztahuje na provedenou opravu v celém jejím rozsahu dle objednávky. Naopak (pokud není výslovně uvedeno jinak) se nevztahuje na ostatní závady přístroje, vyjma vad které jsou prokazatelně způsobené chybou techniků provádějící opravu. V případě kdy je dodáno zařízení po opravě u které v jiném servisu nebyly použity originální náhradní díly či postupy výrobce (neodborně slepené kryty např. sekundovými lepidly, poškozené PCB desky neodborným pájením a.p.) naše společnost neručí za poškození přímo či nepřímo vzniklá tímto neodborným zásahem.

 

Kvalita náhradních dílů.

V současné době používáme u všech běžných modelů mobilních telefonů originální LCD displeje i drtivou většinu ostatních komponent. Část dílů si dovážíme sami tak abychom měli lepší kontrolu nad kvalitou, která v české obchodní síti mnohdy často značně kolísá. Jistým specifikem jsou displeje pro Apple iPhone, kterým se věnujeme v samostatném článku na tomto webu.  Avšak i na ně a také na veškeré ostatní originální náhradní díly dáváme plnou záruku 3 roky.

 

Záruka na výměnu skla (separace LCD či AMOLED modulu)

V prvé řadě je na tomto místě nutné upozornit že tento ty opravy není schválen výrobci zařízení a celkové problematice se věnujemev samostatném článku. Obecně platí že ne každý display, který je na první pohled považován za funkční je možné nebo vhodné použít na refubrish, tedy nalisování nového skla či dotyku. Nejčastější závady, kvůli kterým doporučujeme vyměnit celý LCD modul jsou drobná poškození v místě nalisování flexu (přívodního kabelu LCD) tedy především praskliny či právě poškození samotného flexu.. Celková dlouhodobá úspěšnost těchto oprav se pohybuje však kolem 92-95%. Jako na ostatní opravy i na tyto poskytujeme 3-letou záruku, ta se ovšem vztahuje pouze na měněný díl a kvalitu provedené práce (slepení modulu) Záruka nelze uplatnit na pozdější vady samotného displeje (vyjma výše uvedeného), neboť ten nebyl předmětem opravy a také nedošlo k jeho výměně.

 

Odstranění oxidace.

Jedná se o specifický typ opravy, kdy je primárně poskytována záruka pouze na kvalitu provedení práce, nikoliv však na celkovou funkčnost celého zařízení či některé jeho části. Opravy zařízení poškozených kapalinou se obvykle snažíme provádět v co nejnižších cenových relacích, protože větší investice do takto poškozených zařízení se obvykle nevyplatí a bývá pro majitele přístroje posléze spíše „noční můrou“.