Výměna skla displeje v praxi

Při poškození předního displejového panelu jsou v zásadě dnes k dispozici dvě možnosti opravy – Výměna samostatného "dotykového" skla a výměna celého LCD modulu včetně dotykové plochy a krycího skla. V případě, že displej již přestal zobrazovat (či zobrazuje špatně), není na výběr a je nutná výměna celého modulu displeje. Ovšem pokud displej zobrazuje korektně a je zdánlivě pouze poškozené sklo, je možná, ale ne vždy vhodná jeho samostatná výměna.


Výhody:

1) Cena. Ne vždy sice platí, že výměna skla je levnější než výměna celého displeje, ale zejména u dražších modelů obvykle ušetříte minimálně 40% ceny nového displeje.

2) Zůstane Vám původní displej. Toto je výhoda především u telefonů na které se na trhu objevují mnohdy nepříliš kvalitní neoriginální díly. V mnohých případech však je tato výhoda ve skutečnosti spíše nevýhodou.


Nevýhody

1) Rychlost opravy. Separace, vyčištění a vakuové nalisování nového (dotykového) skla je výrazně technologicky i časově náročnější než výměna celého displejového modulu. Proto pokud výměna celého displeje stojí méně než dva tisíce je na zvážení zda-li je taková práce ještě rentabilní.


2) Záruka. Při výměně předního skla servis poskytuje záruku pouze na měněný díl, nikoliv na původní displej. Mnoho výrobců opakovaně upozorňuje, že v případě mechanického poškození je nutné vždy vyměnit celý panel, protože již není možné zaručit bezproblémovou funkci jakékoliv jeho součásti. Reálná dlouhodobá úspěšnost je kolem 70-90% (u flexible OLED jen kolem 50%) , což v praxi znamená, že každý 8-10 displej začne při (nebo po) výměně skla časem vykazovat vady a musí být posléze vyměněn celý modul. Zákazník tak mnohdy platí ve finále více než za výměnu celého displeje již při první opravě.


3) Originální díl. Přední sklo je z podstaty věci vždy neoriginální. (výrobce jednoduše žádný takový náhradní díl neprodává) Neznamená to nutně nekvalitní díl, mnohá skla jsou stejně jako originály opatřené potřebnými vrstvami a jsou vyráběny se shodných materiálů, nicméně jedná se vždy o druhovýrobu.  


Výměna samostatného skla displeje tedy tzv „refubrish“ je variantou zejména v případech, kdy poškození není rozsáhlé a je předpoklad, že nedošlo k poškození samotného zobrazovacího panelu. V žádném případě není pravidlem, že pokud displej zobrazuje tak je v pořádku. Mnohdy se např. stává že je poškozena vrchní část v místě kde je na modul nalisován FPC flex. V takovém případě obvykle prasklina dříve či později dorazí k cestám vedoucím od flexu do těla displeje, čímž dojde k jejich přerušení a tím pádem i k zničení celého displeje. U Nejnovějších OLED panelů je situace ještě složitější a popíšeme si jí dále.

I když úspěšnost je v současné době v praxi poměrně vysoká a u mnohých starších modelů je výměna celého panelu značně nerentabilní, skutečností však je že oprava pomocí výměny celého panelu je jednak v souladu s normami výrobce ale také bude vždy kvalitnější.


Flexible OLED.

Poslední část tohoto krátkého článku je věnována druhu panelu, které jsou v současné době na vzestupu a využívají se čím dál tím více. „Ohebné“ OLED panely byly použity poprvé v telefonech Samsung řady S6 konkretně S6 edge. Od té doby jsou používány téměř ve všech telefonech Samsung řady S (poslední s klasickým "rigid" panelem je model S7 – G930F), ale také například v vrcholných přístrojích Huawei, Sony či Apple (iphone X, XS, XS max,11 pro…). Jejich hlavní výhoda je možnost displej do určité míry tvarovat (Samsung S8,9,10.. Huawei P30 pro, sony XZ3..) a také skutečnost, že jen v malém procentu dochází při poškození k fatální destrukci jak jí známe OLED displejů u levnějších telefonů jako například Samsung A40,A50,A51… u nichž displeje po pádu většinou přestanou zcela zobrazovat. Oproti tomu flexible OLED obvykle zobrazuje zpočátku bez problému, mnohdy se však po čase začnou na panelu projevovat následky pádu – poblikávání části panelu, černé kruhy či mapy, ostře svítící bíle pruhy a.p.  Právě tato skutečnost je hlavním důvodem proč je výměna skla u takového panelu spíše alternativní kosmetickou úpravou než skutečnou opravou. Obecně výrobci těchto panelů jasně uvádějí, že při poškození nosné vrstvy displeje je panel jako celek poškozený a není možné jakoukoliv část dále používat. I tyto displeje se sice refubrishují ve velkém v některých čínských továrnách, nicméně procesem úspěšně projde sotva 50% přijatých panelů. Na závěr ještě dodejme že vstupní testy se provádí za použití speciálních přístrojů a rozhodně jej nelze nahradit testem dotykové plochy z servisního menu telefonu.